Yoast Local SEO For WooCommerce Premium

by le quyen in , , on 28 Tháng Sáu, 2020

Yoast Local SEO Dành cho WooCommerce Premium là một plugin wordpress được phát triển bởi Yoast. Yoast Local SEO Dành cho WooCommerce Premium giúp bạn thiết lập trang web theo cách sẽ xếp hạng cao hơn trong Google cho cộng đồng địa phương của bạn.

Tính năng của Yoast Local SEO For WooCommerce Premium:

  • Tùy chọn địa phương WooCommerce
  • Chèn Google Maps
  • Thêm chi tiết liên hệ
  • Thêm giờ mở cửa
  • Chèn công cụ tìm vị trí

1 Sale

Đăng Ký Member Vĩnh Viễn

Mua Một Lần Dùng Trọn Đời

Share Now!