CyberChimps WP Legal Pages WordPress Plugin

by le quyen in , , on 20 Tháng Tư, 2020

CyberChimps WP Legal Pages là một Plugin WordPress được phát triển bởi CyberChimps.com. Plugin này cho phép bạn buộc khách truy cập trang web của bạn đồng ý với Điều khoản, Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, v.v. bằng cách sử dụng các tính năng khóa của nó.

CyberChimps WP Các trang pháp lý Các tính năng của WordPress Plugin:

Plugin WP mạnh mẽ và đơn giản Tùy chọn trang / bài bắt buộc Tùy chọn menu mở rộng Tùy chọn tích hợp mã ngắn tùy chỉnh và nhiều hơn nữa

0 Sale

Đăng Ký Member Vĩnh Viễn

Mua Một Lần Dùng Trọn Đời

Share Now!