Admin Menu Editor Pro WordPress Toolbar Editor Addon

by le quyen in , , on 12 Tháng Tư, 2020

Admin Menu Editor Pro WordPress Plugin features:

  • Ẩn, di chuyển, đổi tên và chỉnh sửa mục hiện có
  • Tạo các mục menu mới
  • Và hơn thế nữa…

Giao diện Trình chỉnh sửa Thanh công cụ

Mục thuộc tính

1 Sale

Đăng Ký Member Vĩnh Viễn

Mua Một Lần Dùng Trọn Đời

Share Now!