Cách Hiển Thị Thuộc Tính Sản Phẩm Lên Một Vị Trí Nào Đó Trên Trang Sản Phẩm

Thuộc Thủ thuật Wordpress Vào 20 Tháng Chín, 2020 Bởi qlythemesach

Chào các bạn đọc giả của Theme Sạch. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận một chủ để khá thú vị. Đối với một website wordpress bán hàng hoặc bất động sản. Sản phẩm của chúng ta sẽ có rất nhiều thuộc tính (màu sắc, nhãn hiêu, loại hương, tỷ lệ %,… Hay số phòng ngủ, số phòng khách, số nhà vệ sinh,…). Vì vậy để hiển thị tất cả thuộc tính vừa nêu tại một vị trí nào đó là một việc làm đáng để chúng ta tìm hiểu. Điều này sẽ giúp trải nghiệm của khách hàng trở nên rất tốt. Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu Cách Hiển Thị Thuộc Tính Sản Phẩm Lên Một Vị Trí Nào Đó Trên Trang Sản Phẩm.

Bắt Đầu Triển Khai Nhé

Đầu tiên, các bạn hãy mở file Functions.php lên, thêm đoạn code function sau vào và lưu lại nhé. Nếu bạn chưa biết file Functions.php nằm ở đâu và là gì thì hãy xem qua bài viết sau: File Functions Là Gì? Cách Sử Dụng File Function

 

function thuoctinh_themesach(){
global $product;
$attributes = $product->get_attributes();
if ( ! $attributes ) {
return;
}
$display_result = ”;
foreach ( $attributes as $attribute ) {
if ( $attribute->get_variation() ) {
continue;
}
$name = $attribute->get_name();
if ( $attribute->is_taxonomy() ) {
$terms = wp_get_post_terms( $product->get_id(), $name, ‘all’ );
$cwtax = $terms[0]->taxonomy;
$cw_object_taxonomy = get_taxonomy($cwtax);
if ( isset ($cw_object_taxonomy->labels->singular_name) ) {
$tax_label = $cw_object_taxonomy->labels->singular_name;
} elseif ( isset( $cw_object_taxonomy->label ) ) {
$tax_label = $cw_object_taxonomy->label;
if ( 0 === strpos( $tax_label, ‘Product ‘ ) ) {
$tax_label = substr( $tax_label, 8 );
}
}
$display_result .= ‘<span>’.$tax_label . ‘: ‘;
$tax_terms = array();
foreach ( $terms as $term ) {
$single_term = ‘<a href=”‘.get_term_link($term->slug, $term->taxonomy).'”>’.esc_html( $term->name ).'</a>’;
array_push( $tax_terms, $single_term );
}
$display_result .= implode(‘, ‘, $tax_terms) . ‘</span>’;
} else {
$display_result .= $name . ‘: ‘;
$display_result .= esc_html( implode( ‘, ‘, $attribute->get_options() ) ) . ‘<br />’;
}
}
echo $display_result;
}

Cách Hiển Thị Thuộc Tính Sản Phẩm Lên Một Vị Trí Nào Đó Trên Trang Sản Phẩm
Cách Hiển Thị Thuộc Tính Sản Phẩm Lên Một Vị Trí Nào Đó Trên Trang Sản Phẩm

Tiếp theo để Hiển Thị Thuộc Tính Sản Phẩm Lên Một Vị Trí Nào Đó Trên Trang Sản Phẩm. Chúng ta sẽ đặt vị trí các thuộc tính sản phẩm này vào Hook mà mình muốn. Ở đây mình sẽ đặt nó vào vị trí hiển thị danh mục sản phẩm. Các bạn cũng có thể thay bằng bất kỳ Hook nào bạn muốn. Hãy thêm đoạn mã function sau vào file functions.php.

add_action(‘woocommerce_product_meta_end’,’thuoctinh_themesach’,11);

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong Cách Hiển Thị Thuộc Tính Sản Phẩm Lên Một Vị Trí Nào Đó Trên Trang Sản Phẩm. Hy vọng các bạn sẽ tự tùy biến đươc một website phù hợp với nhu cầu sử dụng. Hãy ghé qua kho theme wordpress bản quyền plugin wordpress bản quyền của theme sạch nhé. Theme sạch luôn có rất nhiều khuyến mãi hấp dẫn đấy.

Chia Sẻ Ý Kiến Của Bạn Về Theme/Plugin Này Tại Đây Nhé !

Translate »