Các Đoạn Code Functions Hay Cho Woocommerce Và Sản Phẩm Phần 1

Thuộc Thủ thuật Wordpress Vào 17 Tháng Chín, 2020 Bởi qlythemesach

Chào đọc giả của Theme Sạch. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thủ Thuật WordPress. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về chủ đề Các Đoạn Code Functions Hay Và Các Đoạn Code Functions Woocommerce Cho WordPress Và Sản Phẩm.

Trong quá trình xây dựng một website bán hàng trên WordPress bằng Plugin WordPress Woocommerce. Chắc chắn bạn sẽ phải tùy biến lại hoặc sử dụng khá nhiều plugin để tối ưu website cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và sản phẩm. Trong bài viết này, với 24 đoạn mã functions. Hy vọng nó sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề của mình.

Đầu tiên, nếu bạn chưa hiểu về File Functions.php là gì? Cách sử dụng nó thế nào? File Functions.php nằm ở đâu? Thì bạn nên xem qua tại bài viết này nhé: File Functions Là Gì? Cách Sử Dụng File Function?

Đoạn Mã Functions Hay Giúp Xóa Chữ Product Trên Thanh Điều Hướng.

/*
* An “Products” tren WooCommerce breadcrumb THEMESACH.COM
*/
function woo_custom_filter_breadcrumbs_trail ( $trail ) {
foreach ( $trail as $k => $v ) {
if ( strtolower( strip_tags( $v ) ) == ‘products’ ) {
unset( $trail[$k] );
break;
}
}

return $trail;
}

add_filter( ‘woo_breadcrumbs_trail’, ‘woo_custom_filter_breadcrumbs_trail’, 10 );

Code Functions Woocommerce Giúp Tự Động Thêm Một Sản Phẩm Nào Đó Vào Giỏ Hàng Khi Khách Hàng Truy Cập.

/*
* Add item to cart on visit THEMESACH.COM
*/
function add_product_to_cart() {
if ( ! is_admin() ) {
global $woocommerce;
$product_id = 64;
$found = false;
//check if product already in cart
if ( sizeof( $woocommerce->cart->get_cart() ) > 0 ) {
foreach ( $woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {
$_product = $values[‘data’];
if ( $_product->id == $product_id )
$found = true;
}
// if product not found, add it
if ( ! $found )
$woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
} else {
// if no products in cart, add it
$woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
}
}
}
add_action( ‘init’, ‘add_product_to_cart’ );

Đoạn Code Functions Hay Giúp Thêm Một Ký Hiệu Tiền Tệ Bất Kỳ Theo Ý Bạn

add_filter( ‘woocommerce_currencies’, ‘add_my_currency’ );

function add_my_currency( $currencies ) {
$currencies[‘VNĐ’] = __( ‘Vietnam Dong’, ‘woocommerce’ );
return $currencies;
}

add_filter(‘woocommerce_currency_symbol’, ‘add_my_currency_symbol’, 10, 2);

function add_my_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {
switch( $currency ) {
case ‘VNĐ’: $currency_symbol = ‘$’; break;
}
return $currency_symbol;
}

Đoạn Mã Functions Woocommerce Giúp Thay Các Chữ “Add to Cart” Hoặc “Thêm Vào Giỏ Hàng”

/**
* Change the add to cart text on single product pages-THEMESACH.COM
*/
function woo_custom_cart_button_text() {
return __(‘My Button Text’, ‘woocommerce’);
}
add_filter(‘single_add_to_cart_text’, ‘woo_custom_cart_button_text’);

/**
* Change the add to cart text on product archives-THEMESACH.COM
*/
function woo_archive_custom_cart_button_text() {
return __( ‘My Button Text’, ‘woocommerce’ );
}
add_filter( ‘add_to_cart_text’, ‘woo_archive_custom_cart_button_text’ );

Đoạn Mã Functions Woocommerce Giúp Gửi Email Sau Khi Khách Hàng Thanh Toán Bằng Coupon

/**
* WooCommerce Extra Feature – THEMESACH.COM
* ————————–
*
* Send an email each time an order with coupon(s) is completed
* The email contains coupon(s) used during checkout process
*
*/
function woo_email_order_coupons( $order_id ) {
$order = new WC_Order( $order_id );

if( $order->get_used_coupons() ) {

$to = ‘youremail@yourcompany.com’;
$subject = ‘New Order Completed’;
$headers = ‘From: My Name ‘ . “\r\n”;

$message = ‘A new order has been completed.\n’;
$message .= ‘Order ID: ‘.$order_id.’\n’;
$message .= ‘Coupons used:\n’;

foreach( $order->get_used_coupons() as $coupon) {
$message .= $coupon.’\n’;
}
@wp_mail( $to, $subject, $message, $headers );
}
}
add_action( ‘woocommerce_thankyou’, ‘woo_email_order_coupons’ );

Đoạn Code Functions Hay Giúp Thay Đổi Số Lượng Sản Phẩm Liên Quan Được Hiển Thị

/**
* WooCommerce Extra Feature-THEMESACH.COM
* ————————–
*
* Change number of related products on product page
* Set your own value for ‘posts_per_page’
*
*/
function woo_related_products_limit() {
global $product;

$args = array(
‘post_type’ => ‘product’,
‘no_found_rows’ => 1,
‘posts_per_page’ => 6,
‘ignore_sticky_posts’ => 1,
‘orderby’ => $orderby,
‘post__in’ => $related,
‘post__not_in’ => array($product->id)
);
return $args;
}
add_filter( ‘woocommerce_related_products_args’, ‘woo_related_products_limit’ );

Đoạn Mã Functions Hay Giúp Ẩn Hết Sản Phẩm Trong Một Category Nào Đó Ở Trang Shop

/**
* Remove products from shop page by category-THEMESACH.COM
*
*/
function woo_custom_pre_get_posts_query( $q ) {

if ( ! $q->is_main_query() ) return;
if ( ! $q->is_post_type_archive() ) return;

if ( ! is_admin() && is_shop() ) {

$q->set( ‘tax_query’, array(array(
‘taxonomy’ => ‘product_cat’,
‘field’ => ‘slug’,
‘terms’ => array( ‘danhmuc1’, ‘danhmuc2’, ‘danhmuc3’ ), // Them Danh Muc Muon An Tai Day
‘operator’ => ‘NOT IN’
)));

}

remove_action( ‘pre_get_posts’, ‘custom_pre_get_posts_query’ );

}
add_action( ‘pre_get_posts’, ‘woo_custom_pre_get_posts_query’ );

Đoạn Mã Functions Hay Giúp Tắt Các Tab Review, Description Trong Sản Phẩm

/**
* Remove product tabs-THEMESACH.COM
*
*/
function woo_remove_product_tab($tabs) {

unset( $tabs[‘description’] ); // Remove the description tab
unset( $tabs[‘reviews’] ); // Remove the reviews tab
unset( $tabs[‘additional_information’] ); // Remove the additional information tab

return $tabs;

}
add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘woo_remove_product_tab’, 98);

Đoạn Mã Functions Woocommerce Giúp Thay Chữ Free Thành Chữ Bất Kỳ

/**
* WooCommerce Extra Feature-THEMESACH.COM
* ————————–
*
* Replace “Free!” by a custom string
*
*/
function woo_my_custom_free_message() {
return “Liên hệ để lấy giá-themesach.com”;
}

add_filter(‘woocommerce_free_price_html’, ‘woo_my_custom_free_message’);

Đoạn Mã Functions Hay Giúp Ẩn Các Phương Thức Vận Chuyển Khác Khi Bạn Kích Hoạt Miễn Phí Vận Chuyển

// Hide ALL shipping options when free shipping is available THEMESACH.COM
add_filter( ‘woocommerce_available_shipping_methods’, ‘hide_all_shipping_when_free_is_available’ , 10, 1 );

/**
* Hide ALL Shipping option when free shipping is available-THEMESACH.COM
*
* @param array $available_methods
*/
function hide_all_shipping_when_free_is_available( $available_methods ) {

if( isset( $available_methods[‘free_shipping’] ) ) :

// Get Free Shipping array into a new array
$freeshipping = array();
$freeshipping = $available_methods[‘free_shipping’];

// Empty the $available_methods array
unset( $available_methods );

// Add Free Shipping back into $avaialble_methods
$available_methods = array();
$available_methods[] = $freeshipping;

endif;

return $available_methods;
}

Đoạn Mã Functions Woocommerce Giúp Sửa Thông Báo Hiển Thị Sau Khi Thêm Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng

/**
* Custom Add To Cart Messages – THEMESACH.COM
* Add this to your theme functions.php file
**/
add_filter( ‘woocommerce_add_to_cart_message’, ‘custom_add_to_cart_message’ );
function custom_add_to_cart_message() {
global $woocommerce;

// Output success messages
if (get_option(‘woocommerce_cart_redirect_after_add’)==’yes’) :

$return_to = get_permalink(woocommerce_get_page_id(‘shop’));

$message = sprintf(‘<a href=”%s” class=”button”>%s</a> %s’, $return_to, __(‘Continue Shopping &rarr;’, ‘woocommerce’), __(‘Product successfully added to your cart.’, ‘woocommerce’) );

else :

$message = sprintf(‘<a href=”%s” class=”button”>%s</a> %s’, get_permalink(woocommerce_get_page_id(‘cart’)), __(‘View Cart &rarr;’, ‘woocommerce’), __(‘Product successfully added to your cart.’, ‘woocommerce’) );

endif;

return $message;
}

Mã Functions.php Hay Dành Cho Woocommerce Và Sản Phẩm
Mã Functions.php Hay Dành Cho Woocommerce Và Sản Phẩm

Vừa rồi Theme Sạch vừa giới thiệu đến bạn một số mã Functions khá hay. Những đoạn code này sẽ giúp bạn tùy biến website trở nên thân thiện với người dùng hơn. Bổ sung thêm nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu của bạn hơn. Nếu còn thắc mắc hoặc yêu cầu những đoạn mã Functions có tính năng khác. Bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận và tìm ra giải pháp nhé. Chúc bạn một ngày vui vẻ.

Chia Sẻ Ý Kiến Của Bạn Về Theme/Plugin Này Tại Đây Nhé !

Translate »